Thông tin liên hệ

  Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ:  1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84-28) 39672060 – 39672038;   Fax: (84-28) 39672022;   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Văn phòng Công ty:

  + Phòng Kinh doanh:

Xuất khẩu: (84-28) 39672056

Nội địa: (84-28) 39672060 - 39672038 - bấm số nội bộ 118, 117, 116

  + Phòng Tổ chức - Hành chính   : (84-8) 39672060 (0, 103, 105)

  + Phòng Công nghệ thông tin và truyền thông (84-28) 39672060 (114, 115)

* Các Xí nghiệp Lương thực

  + XNLT Satake        : (84-28) 37602824 – 37602842                          

  + XNLT Cửu Long   : (84-710) 3859756

  + XNLT Thới An      : (84-710) 3851 733

  + XNLT Phúc Lộc    : (84-710) 3854 633

  + XNLT Thạnh An    : (84-710) 6296919

  + XNLT Mỹ Thới      : (84-76) 3832405

  + XNLT Tri Tôn        : (84-76) 3787588

* Các FoodcoMart

  + FCM Sài Gòn        : (84-28) 39209424

  + FCM Đắk Nông     : (84-501) 3647958

* Các Cửa hàng tiện ích FoodcoMart Sài Gòn:   Xem danh sách địa chỉ các cửa hàng