Trang chủ / GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Lịch sử hình thành và phát triển

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) trước ngày 01/09/2016 là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Công ty kinh doanh lương thực). Chính thức đi …

Đọc thêm

Chức năng – Nhiệm vụ

     Mục đích kinh doanh của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) là mang lại lợi nhuận và hiệu quả cao nhất, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty.

Đọc thêm

Chiến lược – Tầm nhìn

     Chiến lược phát triển sau cổ phần hóa: Đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Đọc thêm

Đơn vị trực thuộc

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh hiện có 10 Chi nhánh (đơn vị) trực thuộc, bao gồm 07 xí nghiệp lương thực và 03 FoodcoMart.

Đọc thêm