Trang chủ / Công bố thông tin / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 kèm giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023. Vui lòng xem chi tiết và tải file Tại Đây .

Đọc thêm

Báo cáo tài chính Quí I năm 2023

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí I năm 2023 kèm giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quí I năm 2023. Vui lòng xem chi tiết và tải file TẠI ĐÂY

Đọc thêm

Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2022 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2022 Vui lòng xem/tải thông tin TẠI ĐÂY

Đọc thêm