Trang chủ / Các xí nghiệp lương thực / Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn

Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn

     Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn là Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Lương thực TP Hồ Chí Minh Minh theo quyết định số 37/QD-LT-HĐQT ngày 01/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

– Địa chỉ: ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

– Điện thoại: (0296) 3787 588

Lĩnh vực hoạt động: ngành nghề kinh doanh hoạt động chủ yếu là bán buôn gạo.

Ngoài ra:

+ Sản xuất, xay xát, chế biến lương thực.

+ Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm; thủy hải sản, hàng tươi sống; Bán buôn các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

+ Kinh doanh vật tư, thiết bị, phân bón, hàng tiêu dung phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Nuôi trồng thủy sản biển.

+ Sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng nông lâm sản

+ Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa).

+ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.

+ Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường sông, ô tô

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Cơ sở vật chất, năng lực máy móc thiết bị:

– Diện tích khu đất: 41.598 m­­­­­­­2.

– Diện tích xây dựng: 8.640 m2; diện tích lắp máy: 984 m2; diện tích chứa hàng: 7.500 m2; sức chứa: 15.000 tấn; năm xây dựng: 2013. Mới đưa vào sử dụng năm 2014.

– Năng lực xay xát: Năng suất: sấy lúa 8 tấn lúa/giờ; xay lúa 8 tấn lúa/giờ và xát trằng – lau bóng gạo 8 tấn gạp NL/giờ. Cụ thể:

+ 01 hệ thống sấy lúa gồm 1 máy sấy tầng sôi và 04 máy sấy tháp, năng suất 8 tấn láu/giờ đối với lúa ướt (W=27÷30 %).

+ 01 dây máy xay lắp đặt năm 2013 (máy đã qua sử dụng từ năm 2009) năng suất 8 tấn lúa/giờ.

+ 01 dây máy xát trằng, lau bóng gạo: lắp đặt năm 2013 ( máy đã qua sử dụng từ năm 2009) năng suất 8 tấn/giờ.

+ 01 hệ thống đấu trộn gạo thành phẩm năng suất 40 tấn/giờ (máy đã qua sử dụng từ năm 2009).

Một số hình ảnh hoạt động sản xuất của Xí nghiệp