Trang chủ / Bộ máy tổ chức / Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc

     Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh có 03 thành viên, 01 Tổng Giám Đốc và 02 Phó Tổng Giám Đốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.