Trang chủ / Bộ máy tổ chức / Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh có 05 phòng ban 07 xí nghiệp và 03 Foodcomart.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.