Trang chủ / Bộ máy tổ chức / Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh có 05 phòng ban 07 xí nghiệp và 03 Foodcomart.

Leave a Reply

Your email address will not be published.