Trang chủ / Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng nay, 24/6/2022 tại trụ sở chính – số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TPHCM, Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ). Hình: Đoàn chủ tịch …

Đọc thêm