Trang chủ / Đại hội đồng cổ đông / Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

     Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Vui lòng tải file đính kèm TẠI ĐÂY