Trang chủ / Công bố thông tin / Báo cáo tài chính / Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

     Công ty cổ phần Lương thực Thành Phố Hồ Chí Minh công bố Báo cáo tài chính năm 2018.

     Vui lòng tải file đính kèm tại đây.