Trang chủ / Công bố thông tin / Báo cáo tài chính / Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2020

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh công bố Báo cáo tài chính năm 2020.

     Vui lòng tải file đính kèm tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.