Trang chủ / Công bố thông tin / Báo cáo tài chính / Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

     Công ty cổ phần Lương thực Thành Phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo tài chính bán niên.

     Chi tiết xem tại đây.