Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2018

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2018

     Ngày 16 tháng 07 năm 2018, Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018 với Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

     Xem chi tiết tại đây.