Trang chủ / Bài viết / Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Về việc Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Về việc Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:

Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Về việc Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.