Trang chủ / GIỚI THIỆU / Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) trước ngày 01/09/2016 là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Công ty kinh doanh lương thực). Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp là 0300559014 (Đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 01/09/2016) do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2016.

     >> LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     Năm 1980, Công ty kinh doanh lương thực được thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 1980 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trực thuộc Sở Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở Công ty tại địa chỉ số 57 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

     Năm 1985, Công ty kinh doanh lương thực được đổi tên thành Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 27 và 31/QĐ-UB ngày 02 tháng 3 năm 1985 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập.

     Năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển đổi Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh bằng Quyết định số 4171/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 30 tháng 12 năm 2008. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thành viên của Tổng công ty Lương thực Miền Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

     Trụ sở Công ty trước ngày 01/10/2015

     Năm 2013, theo Quyết định số 204/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Nam, sáp nhập Công ty TNHH Bình Tây vào Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh và theo Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Nam, phê duyệt Hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty. Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐTV về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

     Tháng 10 năm 2015, trụ sở Công ty dời về địa chỉ số 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Trụ sở chính (hiện tại) của Công ty

     Năm 2016, kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2016, Công ty chính thức được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

     >>THÀNH TÍCH, KHEN THƯỞNG

     Quá trình 40 năm hoạt động (từ 1980 đến nay), tập thể, cán bộ, nhân viên FOODCOSA đã được nhà nước và Chính phủ phong tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Trong đó:

     Năm 1982: Huân chương Lao động hạng Ba (Nghị quyết số 149 KT/HĐNN ngày 05/6/1982 của Chủ tịch Hội đồng nhà nước).

     Năm 1984: Huân chương Lao động hạng Ba (Nghị quyết số 498 KT/HĐNN ngày 18/5/1984 của Chủ tịch Hội đồng nhà nước).

     Năm 1985: Huân chương Lao động hạng Nhì (Nghị quyết số 645 KT/HĐNN ngày 26/4/1985 của Chủ tịch Hội đồng nhà nước).

     Năm 1998: Bằng khen Chính phủ (số 1259/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Chính phủ).

     Năm 1999: Huân chương Lao động hạng Nhất (số 396 KT/CT ngày 07/9/2000 của Chủ tịch nước).

     Năm 2000: Cờ thi đua Tổng Công ty LTMN (số 296/TCT-QĐKT ngày 23/08/2001 của Tổng Công ty LTMN).

     Năm 2001: Cờ thi đua luân lưu Tổng Công ty LTMN (số 246/TCT/QĐ/TĐKT ngày 22/08/2002 của Tổng Công ty LTMN).

     Năm 2002: Bằng khen Bộ NN & PTNT (số 2259/QĐ-BNN-VP ngày 10/7/2003 của Bộ NN).

     Năm 2005: Cờ thi đua Bộ NN & PTNT (số 3720/ QĐ/BNN-VP ngày 30/12/2005 của Bộ NN).

     Năm 2006: Bằng khen Bộ LĐTB & XH (số 968/ QĐ-BLĐTBXH ngày 09/7/2007 của Bộ LĐTB & XH về “Phong trào đền ơn đáp nghĩa”).

     Năm 2008:

– Tập thể LĐ xuất sắc: số 72/ QĐ-TCT ngày 06/3/2009 của Tổng Công ty LTMN.

– Bằng khen Bộ NN & PTNT: số 1199/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/4/2009 của Bộ NN.

– Cúp Vàng tại The World Quality Commitment Award, Paris.

Cúp Vàng tại The World Quality Commitment Award, Paris.

     Năm 2009:

– Bằng khen Thủ tướng Chính phủ V/v “Tham gia điều hòa cung cầu, bình ổn giá tại TP. HCM” (số 02/QĐ-TTg ngày 04/01/2010).
– Bằng khen Tổng Công ty LTMN của Tổng Công ty V/v “ Thu mua lúa gạo đợt 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ 01/12/2008 đến 31/01/2009” (số 34/QĐ-TCT ngày 03/02/2009).
– Bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang  V/v “DN kinh doanh XK uy tín ngành hàng lúa gạo VN” (số 178/QĐ-BTC ngày 20/11/2009)
– Bằng khen Tổng Công ty LTMN V/v “Tham gia Festival lúa gạo lần thứ I năm 2009 tại Hậu Giang” (số 616/QĐ-TCT ngày 09/12/2009 của Tổng Công ty)
– Cờ thi đua Tổng Công ty LTMN (số 637/QĐ-TCT ngày 28/12/2009 của Tổng Công ty LTMN).

Năm 2010:
– Bằng khen Tổng Công ty LTMN V/v “Tham gia Festival hoa Đà Lạt” ( số 23/QĐ-TCT ngày 23/01/2010 của Tổng Công ty).
– Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh V/v “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển và tham gia các hoạt động của Hội Lương thực thực phẩm năm 2009” (số 421/QĐUB ngày 25/01/2010).
– Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh V/v “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, phục vụ Tết Canh Dần năm 2010” (số 818/QĐ-UB ngày 22/02/2010)
– Tập thể LĐ xuất sắc: số 50/ QĐ-TCT ngày 25/02/2010 của Tổng Công ty.
– Bằng khen của Bộ Công thương V/v phê duyệt và ban hành danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2009” (số 2879/QĐ-BCT ngày 01/6/2010).
– Cờ thi đua Bộ NN & PTNT: số 3454/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/12/2010 của Bộ NN.

Năm 2011:

– Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh V/v “Đã có thành tích trong công tác bình ổn giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhân dịp Tết Tân Mão – năm 2011” (số 281/QĐ-UBND ngày 29/01/2011).
– Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh V/v “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, phục vụ Tết Tân Mão – năm 2011” (số 581/BK-UB ngày 10/02/2011).
– Giấy khen của UBND Quận 4 tặng CH FoodcoMart V/v “Đã có t/tích XS trong đợt thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011” (QĐ số 55/UBND-KT ngày 01/6/2011).
– QĐ số 20/QĐ-BTC-UBND ngày 08/11/2011 của Ban tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam (Sóc Trăng – lần thứ II).
– Cờ thi đua Bộ NN & PTNT: số 3155/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/12/2011 của Bộ NN.
– Giấy chứng nhận đạt “Cúp vàng doanh nghiệp KD xuất khẩu uy tín ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2011”.

Cúp vàng doanh nghiệp KD xuất khẩu uy tín

Năm 2012:
– Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh V/v “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, phục vụ Tết Nhâm Thìn – năm 2012” (số 493/BK-UB ngày 01/02/2012)
– Tập thể LĐ xuất sắc: số 62/ QĐ-TCT ngày 20/02/2012 của Tổng Công ty.
– Bằng khen Tổng Công ty Lương thực Miền Nam: Quyết định số 87/QĐ-TCT ngày 25/03/2012.
– Bộ Công thương V/v Phê duyệt và ban hành danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2011” (Quyết định số 3588/QĐ-BCT ngày 25/6/2012).
– Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1680/QĐ-TTg ngày 09/11/2012.

Năm 2013: Tập thể LĐ xuất sắc: số 52/ QĐ-TCT ngày 26/02/2013 của Tổng Công ty
Năm 2014: Giấy chứng nhận cúp Chương trình bình ổn thị trường Tp. Hồ Chí Minh.

Chương trình bình ổn thị trường

Năm 2016:
– Tập thể LĐ xuất sắc: số 38/ QĐ-TCT ngày 14/03/2016 của Tổng Công ty.
– Bằng khen Tổng Công ty Lương thực Miền Nam: Quyết định số 39/QĐ-TCT ngày 14/03/2016.
– Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh V/v “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác bình ổn thị trường năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân – 2016” (số 1/BK-UB ngày 21/03/2016).

Bằng khen của UBND Thành phố năm 2016

Năm 2017:
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương V/v “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia Chương trình Bình ổn thị trường giai đoạn 2002 – 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (theo Quyết định số 962/QĐ-BCT ngày 21/03/2017).
– Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh V/v “Đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức chăm lo phục vụ Tết Đinh Dậu – 2017” (số 32/BK-UB ngày 02/02/2017).

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2017

Bằng khen của UBND thành phố năm 2017

Năm 2018: Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh V/v “Đã có thành tích trong công tác tổ chức, chăm lo, phục vụ Tết Mậu Tuất 2018” (số 40/BK-UB ngày 21/02/2018).

Bằng khen của UBND thành phố năm 2018

Năm 2019: Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh V/v “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” liên tục nhiều năm (2009 – 2019) Góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố” (số 49/BK-UB ngày 18/04/2019).

Bằng khen của UBND thành phố năm 2019

Năm 2020: Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh  V/v “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020” (số 157/BK-UB ngày 30/01/2020).

Bằng khen của UBND thành phố năm 2020

Năm 2021: Giấy khen của UBND Phường 7, Quận 6 V/v “Tham gia tích cực công tác phòng chống dịch Covid-19 tại phường 7” (số 551/QĐ-UB ngày 02/11/2021).

NGUỒN: FOODCOSA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.