Trang chủ / Công bố thông tin / Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty về công tác cán bộ của Công ty và Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty về công tác cán bộ của Công ty và Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Nghị quyết số 07/NQ-LT-HĐQT ngày 24/4/2023 của HĐQT Công ty về công tác cán bộ của Công ty; Quyết định số 04/QĐ-LT-HĐQT về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Huỳnh Thị Phượng; Quyết định số 05/QĐ-LT-HĐQT về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Vui lòng xem chi tiết và tải file TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.