Trang chủ / Bài viết / Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh CBTT Nghị quyết HĐQT Về việc Thôi nhiệm vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh CBTT Nghị quyết HĐQT Về việc Thôi nhiệm vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:

Nghị quyết HĐQT Về việc Thôi nhiệm vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.