Trang chủ / Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 kèm giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023. Vui lòng xem chi tiết và tải file Tại Đây .

Đọc thêm

Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty) đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 25/4/2023. Công ty công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông …

Đọc thêm