Trang chủ / GIỚI THIỆU / Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh hiện có 10 Chi nhánh (đơn vị) trực thuộc, bao gồm 07 xí nghiệp lương thực và 03 FoodcoMart..

Các xí nghiệp lương thực

Stt Tên xí nghiệp Chi tiết
1 Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake Xem chi tiết
2 Xí nghiệp Lương thực Cửu Long Xem chi tiết
3 Xí nghiệp Lương thực Thới An Xem chi tiết
4 Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn Xem chi tiết
5 Xí nghiệp Lương thực Mỹ Thới Xem chi tiết
6  Xí nghiệp Lương thực Thạnh An Xem chi tiết
7 Xí nghiệp Lương thực Phúc Lộc Xem chi tiết

Các FoodcoMart

Stt Tên FoodcoMart Chi tiết
1 FoodcoMart Sài Gòn Xem chi tiết
2 FoodcoMart Đắk Nông Xem chi tiết
3 FoodcoMart Tây Ninh Xem chi tiết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.