Trang chủ / Bộ máy tổ chức / Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc

     Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh có 04 thành viên, 01 Tổng Giám Đốc và 03 Phó Tổng Giám Đốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.