Trang chủ / Xăng dầu / Cửa hàng xăng dầu Long Thạnh Mỹ

Cửa hàng xăng dầu Long Thạnh Mỹ

Trực thuộc công ty: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị: Cửa hàng xăng dầu Long Thạnh Mỹ
Địa chỉ: 238 Xa lộ Hà Nội
Phường/Xã: phường Tân Phú
Quận/Huyện: quận 9
Tp/Tỉnh: TP.HCM
Điện thoại cửa hàng: 028.38960339
Email cửa hàng: xltm@foodcosa.vn
Cửa hàng trưởng: Nguyễn Văn Quý
Điện thoại cửa hàng trưởng: 0909552299
Giờ bán hàng: 24 giờ/24giờ
Mặt hàng: xăng Ron 95 III, xăng E5 Ron 92II, Dầu DO 0,05S, nhớt Castrol BP và nhớt Kama
Dịch vụ khác: thuê ki ốt và giữ xe
Số cột bơm: 06 cột
Sức chứa tối đa: 150.000 lít
Các hình thức thanh toán: tiền mặt

Leave a Reply

Your email address will not be published.