Trang chủ / Tin công đoàn / Thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở”

Thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở”

      Thực hiện Kế hoạch số 5025/KH-BNN-TCCB ngày 17/07/2019 của Công đoàn Nông nghiệp & PTNT về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nông nghiệp & PTNT thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

     Căn cứ Công văn số 126/CV-CĐTCT ngày 26/08/2019 của Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở”.

     Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở” với nội dung:

     – Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, xanh, sạch, đẹp”

     – Đối với cá nhân: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tuy, chuyên nghiệp”

     Nội dung thi đua, tiêu chuẩn Khen thưởng cụ thể thực hiện theo Kế hoạch 5025/ KH-BNN-TCCB kèm theo.

     Hàng năm, vào dịp sơ, tổng kết đề nghị Chủ tịch Công đoàn các đơn vị xem xét, đề xuất Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty khen thưởng và đề xuất lên Công đoàn Tổng công ty khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện phong trào trước ngày 20/12 hàng năm.

     Đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở”.

     (Đính kèm Kế hoạch số 5025/KH-BNN-TCCB ngày 17/07/2019 của Công đoàn Nông nghiệp & PTNT)

     Vui lòng tải file đính kèm tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.