Thư mời

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch thi công hạng mục sửa chữa cải tạo hệ thống điện lưới hạ thế và thanh lý đường dây điện cũ tại Văn phòng Công ty.