Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ V

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong 02 ngày, 08 và 09 tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ V (2017-2022), với sự tham dự của 181 đại biểu đến từ 38 công đoàn cơ sở trực thuộc, đại diện cho 5.660 đoàn viên. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự Đại hội với số lượng đại biểu là 08 đại biểu.

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Trượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trúng cử Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Đồng chí Ngô Thị Thanh Châu trúng cử Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty kiêm Trưởng Ban nữ công; Đồng chí Lê Nguyễn Duy Phúc trúng cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Trần Thị Đoàn Thu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa V và được bầu vào Đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ V.