Xí nghiệp Lương thực Cửu Long

XÍ NGHIỆP LƯƠNG THỰC CỬU LONG

Xí nghiệp Lương thực Cửu Long là Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Lương thực TP Hồ Chí Minh theo quyết định số 42/QD-LT_HĐQT ngày 01/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Trụ sở chính:  736 Quốc Lộ 91,Phường Thới Thuận,Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

- Điện thoại    :  (0710) 3859756     ; Fax: (0710) 3859757 

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lĩnh vực hoạt động:

- Thu mua lúa gạo, nguyên liệu và nông sản, xay xát, chế biến.

- Cung ứng, mua bán nội địa & xuất khẩu gạo.

- Tổ chức tiêu thụ sản phẩm của FOOCOSA GROUP.

- Mua bán phân bón, vật tư thiết bị phục vụ nông nghiệp, v.v...

Cơ sở vật chất:

- Diện tích chứa hàng: 13.200 m2.

- Sức chứa: 30.000 tấn.

- Năng lực xay xát: Tổng năng suất xát trắng – lau bóng gạo: 32 tấn gạo nguyên liệu/giờ gồm 04 dây máy xát trắng, lau bóng gạo và có máy tách màu SATAKE năng suất 6 tấn/giờ.

Hình ảnh của Xí nghiệp