Hệ thống kênh phân phối

Stt
Tên các kênh phân phối
Số điện thoại
Giờ hoạt động
Bản đồ
1
KPP Khánh Hòa 22 Tôn Thất Thuyết Quận 4
39.409.602
07h30-17h00
alt
2
KPP Nestle 22 Tôn Thất Thuyết Quận 4
39.409.602
07h30-17h00
alt