Trang chủ / Đại hội đồng cổ đông / Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

     Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

     Vui lòng tải file đính kèm TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published.