Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Thông báo về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 15, ngày 1/9/2016)

Thông báo về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 15, ngày 1/9/2016)

     THÔNG BÁO Về GIẤY PHÉP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HỒ CHÍ MINH ( Thay đổi lần thứ 15, ngày 1/9/2016).

     Xin vui lòng tải file đính kèm tại đây.