Trang chủ / Công bố thông tin / Tài khoản của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh số 0071000006870 tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh bị phong tỏa, cưỡng chế theo yêu cầu của Chi cục Thuế Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Tài khoản của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh số 0071000006870 tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh bị phong tỏa, cưỡng chế theo yêu cầu của Chi cục Thuế Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Vui lòng xem thông tin TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published.