Nước khoáng La Vie

Thức uống

Bia Budweiser thùng 24 lon x 330ml

Bia Heineken

Bia Tiger thùng 24 lon x 330ml

Nước ngọt Cocacola

Nước ngọt Mirinda