Các loại gạo Thơm xuất khẩu

Công ty Cổ Phần Lương thực Tp. HCM chuyên cung cấp các loại gạo thơm cho các thị trường trong và ngoài nước. 

 

                       Gạo thơm ST20                                                                                                                     Gạo thơm KDM

 

                          Gạo Nhật Japonica                                                                                                                  Gạo thơm ST21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gạo thơm Jasmine