Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lương thực TP.HCM

Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lương thực TP.HCM

     Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM.

     Xin vui lòng tải file đính kèm tại đây.