Trang chủ / Công bố thông tin / Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Ngày 11/8/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm Bà Trương Thị Ngọc Mão – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

Vui lòng xem thông tin TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published.