Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần

Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần

     QUY CHẾ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HỒ CHÍ MINH.

     Xin vui lòng tải file đính kèm tại đây.