Trang chủ / Tin công đoàn / Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư

     Thực hiện văn bản số 72/CV-CĐTCT ngày 31/05/2019 của Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc quản triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư. Đây là yêu cầu rất cấp bách trong tình hình hiện nay, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu các Công đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai một số nội dung quan trọng sau:

     Phối hợp với chính quyền tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc tinh thần, nội dung Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ, người lao động của đơn vị mình.

     Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, kịp thời, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp cấp bách để ngăn chặn, khống chế dịch bệnh tả lợn Châu phi theo Chỉ thị 34-CT/TW.

     Đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tổ chức tuyên truyện và thực hiện tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu phi.

     Vui lòng tải file đính kèm tại đây.