Trang chủ / Tin công đoàn / Những thành tựu nổi bật 75 năm nước CHXHCN Việt Nam

Những thành tựu nổi bật 75 năm nước CHXHCN Việt Nam

     Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

     75 năm qua, đất nước ta, nhân dân ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ từ nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng, phát triển vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu đạt được trong 75 năm qua do công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế qua Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

     Vui lòng tải file đính kèm tại đây.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.