Trang chủ / Công bố thông tin / Nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin:

Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Vui lòng xem file đính kèm Nghị quyết tại đây và tài liệu họp ĐHĐCĐ tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.