Trang chủ / Đại hội đồng cổ đông / Công bố về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

     Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố V/v: “Công bố về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”.

     Vui lòng tải file đính kèm TẠI ĐÂY