Trang chủ / Đại hội đồng cổ đông / Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

     Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

     Vui lòng tải file đính kèm TẠI ĐÂY