Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu

     NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN LẦU CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HỒ CHÍ MINH NGÀY 19/8/2016.

     Xin vui lòng tải file đính kèm tại đây.