Trang chủ / Bài viết / Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

 

Ngành nghề kinh doanh chính:
1. Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm;
2. Thu mua, chế biến và xuất khẩu mặt hàng gạo các loại;
3. Kinh doanh xăng dầu…
Lĩnh vực khai thác nhà đất đang được Công ty quan tâm đầu tư.