Các đơn vị trực thuộc

Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh hiện có 10 Chi nhánh (đơn vị) trực thuộc, bao gồm 07 xí nghiệp và 03 FoodcoMart.

Các xí nghiệp:

1. Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake......xem chi tiết

2. Xí nghiệp Lương thực Cửu Long.......xem chi tiết

3. Xí nghiệp Lương thực Thới An.....xem chi tiết

4. Xí nghiệp Lương thực Phúc Lộc.......xem chi tiết

5. Xí nghiệp Lương thực Thạnh An.......xem chi tiết

6. Xí nghiệp Lương thực Mỹ Thới.......xem chi tiết

7. Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn.......xem chi tiết

Các FoodcoMart:

1. FoodcoMart Sài Gòn.......xem chi tiết

2. FoodcoMart Đắk Nông......xem chi tiết

3. FoodcoMart Tây Ninh.......xem chi tiết

    

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments