Trang chủ / Công bố thông tin / Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin về việc thay đổi Giấy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin.

Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published.