Trang chủ / TIN NỔI BẬT / FOODCOSA tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1…

FOODCOSA tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1…

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FOODCOSA) thực hiện công bố Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 năm 2017. Tại văn phòng Công ty số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TPHCM ngay trong ngày diễn ra cuộc họp.

     Nội dung quan trọng của cuộc họp là để ĐHĐCĐ xem xét thông qua tờ trình về điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; thông qua báo cáo và tờ trình về định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay.

Đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp

     Đến dự ĐHĐCĐ của Công ty có Ông Lê Minh Trượng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam, lãnh đạo các Phòng/Ban Tổng Công ty cùng lãnh đạo Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư SFC và Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc.

Lãnh đạo các cấp tại cuộc họp

     Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty từ 294.500.000.000 đồng giảm còn 255.138.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (cổ phần nhà nước – Tổng Công ty Lương thực miền Nam nắm giữ từ 65,15% giảm còn 59,775%). Như vậy, FOODCOSA phải nhanh chóng tiến hành các thủ tục quan trọng tiếp theo để điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

Chủ tịch HĐQT-Ông Trịnh Ngọc Thuận thông qua tờ trình điều chỉnh vốn điều lệ

     Cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã đồng hành cùng Công ty, thống nhất thông qua báo cáo cũng như tờ trình về định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay với tỷ lệ tán thành 99,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Cuộc họp kết thúc sau hơn hai giờ làm việc.

Ông Trần Anh Vũ – TV HĐQT, Tổng giám đốc thông qua báo cáo và tờ trình định hướng kinh doanh

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Nguồn: FOODCOSA