Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn ngày 28/07/2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn ngày 28/07/2021

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

     Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.