Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn ngày 18/01/2022

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn ngày 18/01/2022

     Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

     Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.