Trang chủ / TIN MỚI NHẤT / Tin hoạt động / Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC TP.HCM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
VÀ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

     Sáng ngày 13/07/2018 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

     Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Xuân Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực Miền Nam; Phạm Anh Vũ – Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

     Về phía Đảng ủy Công ty: Đồng chí Trần Anh Vũ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Quang Tâm – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng với sự hiện diện của toàn thể đảng viên Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

     Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM đã lãnh đạo Công ty bám sát định hướng của Chính phủ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến toàn hệ thống, định hướng kinh doanh tập trung tăng trưởng bền vững, hiệu quả, thực chất.

     Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai (02) đảng viên và đồng thời báo cáo về những kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018.

     Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty: Bên cạnh việc bám sát Nghị quyết số 01-NQ/ĐUTCT, ngày 19/01/2018 của Đảng ủy Tổng công ty về Nhiệm vụ công tác năm 2018; triển khai thực hiện Chương trình hành động số 440-CTr/ĐUTCT, ngày 27/12/2017 của Đảng ủy Tổng công ty về việc thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII.

     Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu: Từ những khó khăn mà Công ty đang gặp phải, ngay từ đầu năm Đảng ủy đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp nhằm củng cố hoạt động SXKD; tập trung phân tích, đánh giá và nỗ lực tìm ra những giải pháp thực hiện phù hợp; duy trì được việc làm và tạo nguồn thu nhập ổn định; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, động viên, khuyến khích người lao động an tâm công tác, triệt để thực hành tiết kiệm trong toàn bộ mọi hoạt động.

     Về công tác Tài chính – Tín dụng: Hoàn thành tốt các báo cáo, đảm bảo chính xác kịp thời, đáp ứng theo mọi yêu cầu nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành của các cấp lãnh đạo. Tích cực làm việc với các ngân hàng để huy động vốn. Chỉ đạo kịp thời các Xí nghiệp, các phòng ban nghiệp vụ, người đại diện vốn tại các đơn vị có vốn đầu tư ra ngoài hoàn thực hiện các nhiệm vụ đã được giao.

     Về công tác đầu tư, kỹ thuật công nghệ: Các hạng mục đầu tư, mua sắm không phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2018. Tổ chức kiểm tra, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các đơn vị trực thuộc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

     Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách: Ban điều hành vẫn đảm bảo thực hiện đúng các quy định liên quan đến người lao động như: giao kết HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, chi trả trợ cấp thôi việc, chi lương, tổ chức khám sức khỏe định kỳ,… Hoàn tất việc trả sổ BHXH cho người lao động theo hướng dẫn của BHXH TP.HCM.

     Về công tác công nghệ thông tin và truyền thông: Thực hiện đầy đủ và kịp thời các thủ tục công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đúng theo quy định của pháp luật. Quảng bá, giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Kịp thời hỗ trợ các Chi nhánh khắc phục lỗi của người dùng trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Thường xuyên tiến hành tập huấn nghiệp vụ quản lý bán hàng trên phần mềm cho hệ thống cửa hàng tiện ích Foodcomart. Song song với việc nâng cấp hệ thống, củng cố và nâng cao mức độ bảo mật cơ sở dữ liệu. Đảm bảo an ninh an toàn mạng trong toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Công ty.

     Về công tác chăm lo đời sống, thu nhập của người lao động: Đảm bảo được tính ổn định trong thu nhập hàng tháng cho tập thể người lao động.

     Về công tác Quốc phòng – An ninh: Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện mọi chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về công tác Quốc phòng – An ninh trong toàn Công ty.

     Về công tác chính trị, tư tưởng: Đảm bảo được 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập và triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 6 – Khóa XII trong toàn Đảng bộ có nội dung gắn liền với tình hình hoạt động thực tiễn của đơn vị.

     Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng: Lập hồ sơ trình Đảng ủy cấp trên bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ và kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công ty. Phân công lại nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

     Về công tác kiểm tra, giám sát: Luôn thực hiện đúng, đủ các quy định trong công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Công ty.

     Về công tác Đảng vụ: Công tác tài chính Đảng và việc quản lý con dấu được thực hiện đúng quy định và chặt chẽ. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý công văn đi, đến kịp thời, chính xác, đảm bảo tính bảo mật theo đúng quy định.

Đồng chí Trần Anh Vũ – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty
phát biểu kết luận tại Hội nghị

     Đồng chí Trần Anh Vũ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty phát biểu kết luận tại hội nghị: Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Các Chi bộ trực thuộc bám sát nội dung Nghị quyết để cụ thể hóa và thực hiện chương trình hành động thực sự có hiệu quả, chủ động đề xuất giải pháp triển khai, định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo đúng quy định.

NGUỒN FOODCOSA