Trang chủ / Bài viết / ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC TP HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC TP HỒ CHÍ MINH

Thực hiện phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, sáng nay ngày 21 – 3-2023 Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của các đại biểu là công đoàn viên Công ty.

Ảnh: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Với tinh thần thống nhất cao, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn bản trình đại hội: Báo cáo của Ban chấp hành (BCH) CĐCS  khóa VIII về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2023 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo kiểm điểm trong công tác lãnh đạo của BCH nhiệm kỳ 2017 – 2023; đề án nhân sự và danh sách đề cử BCH khóa IX; đề án nhân sự và danh sách đề cử đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 – 2028; Nghị quyết đại hội mà trọng tâm là các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ảnh: Đại biểu thảo luận và biểu quyết các dự thảo văn bản trình đại hội

Thực hiện chủ đề Đại hội Đổi mới- Dân chủ- Đoàn kết – Phát triển”, CĐCS Công ty khóa IX nhiệm kỳ 2023-2028 xác định khẩu hiệu hành động là “Chung sức thi đua, đoàn kết vượt khó, sáng tạo, hiệu quả”  với tinh thần“Quyết tâm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty”.Theo đó, Đại hội lần thứ IX của CĐCS công ty xác định mục tiêu là phải xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện, đội ngũ người lao động có trình độ, năng lực, hiểu biết pháp luật, đồng hành với Công ty; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành đạt kế hoạch SXKD hàng năm; gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát triển Công đoàn viên, nâng cao năng lực và trình độ của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng…. thông qua 02 nhóm đề mục của 15 chỉ tiêu phấn đấu và 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị.

Ảnh: Công đoàn viên – Người lao động tin tưởng vào nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đoàn Quang Long – Phụ trách đảng bộ, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và đồng chí Ngô Thị Thanh Châu – UVCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã gợi mở những định hướng, chủ trương của lãnh đạo các cấp, tạo điều kiện cho BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Công ty, trên cơ sở các quyền và nghĩa vụ của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, giữ vững thành tích vững mạnh, phát triển đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp.

Ảnh: Đại diện Đảng ủy Công ty, đồng chí Đoàn Quang Long – Phụ trách đảng bộ, Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo đại hội
Ảnh: Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty, đồng chí Ngô Thị Thanh Châu – Chủ tịch phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đã bầu BCH CĐCS Công ty khóa IX nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 đồng chí và bầu đồng chí Huỳnh Thị Phượng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS Công ty; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ảnh: Ban chấp hành khóa IX nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt đại hội

Với tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội , toàn thể đoàn viên và người lao động Công đoàn Công ty quyết tâm đổi mới và sáng tạo trong hoạt động công đoàn, tổ chức các phong trào thi đua, lao động sản xuất, kinh doanh, lao động sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, góp phần xây dựng đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển bền vững.

CẬP NHẬT MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI CĐCS CÔNG TY LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

NGUỒN FOODCOSA

Leave a Reply

Your email address will not be published.