Trang chủ / TIN MỚI NHẤT / Tin hoạt động / Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”

Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”

     Vừa qua, Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2015 và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/06/2018. Qua đó, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM đã xây dựng các nội dung chi tiết, triển khai hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới và ngày đại dương thế giới năm 2018. Cụ thể như sau:

     1 – Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2018, nhằm mục đích tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, nhằm kêu gọi cộng đồng, đoàn viên công đoàn và người lao động trong Công ty cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác làm tác động tiêu cực đến môi trường, điều kiện làm việc và sức khỏe của người lao động.

     Để tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM đã vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tham khảo, nghiên cứu Luật bảo vệ môi trường 2014.

     2 – Tuần Lễ Biển Đảo Và Hải Đảo Việt Nam Hưởng Ứng Ngày Đại Dương Thế Giới 08/6/2018, nhằm mục đích tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày đại dương thế giới 08/6/2018 với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của Biển” “Keep Oceans Bluse” nhằm kêu gọi cộng đồng, đoàn viên công đoàn và người lao động trong Công ty góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bảo đảm nhu cầu phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

     Để tìm hiểu kỹ hơn về nội dung này Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM đã vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tham khảo, nghiên cứu Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Tải về Luật bảo vệ môi trường 2014 tại đây.
Tải về Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại đây.

Nguồn: FOODCOSA