Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021

Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021

     Ngày 02 tháng 07 năm 2021, Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”).

     Thông tin chi tiết vui lòng tải tập tin đính kèm tại đây.