Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020

     Ngày 05 tháng 08 năm 2020, Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020 với Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP. HCM (“AISC”).

     Xem chi tiết tại đây.